תפיסת התכנון

תפיסת העולם התכנונית המאפיינת את המשרד מתבססת על האדריכלות המודרנית, הפונקציונלית (Form Follows Function""), הנקיה והמינימליסטית ("Less is more").
אנו רואים בבאוהאוז והסגנון הבינלאומי, בשילוב "התכתבות רעיונית" (ולא צורנית) עם עקרונות הסגנון הים- תיכוני המסורתי (אשר נולד מתוך צרכיו האקלימיים והתרבותיים של המקום), את האדריכלות ה"ישראלית" החדשה.
אדריכלות ישירה, לבנה, הממעטת בקישוטים ובאלמנטים שאינם מייצגים את ה"אמת" האדריכלית של המבנה..
עם זאת הפרוייקטים שונים מאד זה מזה באופיים, בצורתם הגאומטרית ובחמרי הגמר שלהם, מאחר ונוצרו מתוך הקשבה אמיתית ללקוח וניתוח צרכיו, יכולותיו וחלומותיו.
התוצאה הסופית הינה אדריכלות אישית, משתלבת ומתחשבת בסביבתה הנופית או האורבנית ומאפיינת ברגישות את מידותיהן וחלומותיהם של המשתמשים בה.
דגש מושם על תכנון "ירוק" ככל האפשר, תוך נסיון לחסוך באנרגיה ולמעט פגיעה בסביבה.