עיצוב פנים

מתוך תפיסת תכנון טוטאלית, אשר רואה חשיבות שווה לעיצוב הן במקרו והן במיקרו (מעיצוב החלל ועד אחרון הפרטים) ומתקשה להגדיר את "הקו המפריד" בין תכנון אדריכלי ועיצוב פנים, מלווה המשרד את חלק גדול מהפרויקטים גם ברמה של עיצוב פנים ואף עיצוב מוצר (תכנון מפורט של ריהוט, תאורה וכד').